Locatie Geessinkweg

Op de Geessinkweg heb je een lesrooster. In dit lesrooster staan vaste uren met vakken, zoals Nederlands, Engels, geschiedenis en wiskunde. Je kunt zelf ook keuzes maken in het rooster. Je plant zelf per week zes lesuren in jouw rooster. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om naar een les te gaan waar je nog niet zo goed in bent.

Je kunt ook kiezen voor een interesseles, waarbij je juist verdiept in een bepaald vak. Elke week stel je opnieuw jouw rooster samen voor de week daarna. Natuurlijk hoef je dit niet allemaal alleen te doen. Jouw mentor kan je helpen, maar dit kun je natuurlijk ook met je ouder(s)/verzorger(s) bespreken.

Leer door te doen, ontdek, ontwerp en onderneem door je eigen rooster te bepalen!

Meer weten?

Wil je meer informatie, vraag ernaar op de informatieavond/open dag, of neem contact op met Sjabbo Smedes, via [email protected].