Locatie Geessinkweg

Leren door te doen

Het onderwijsconcept leren door te doen richt zich op een betere aansluiting op het vervolgonderwijs in het mbo. Door, naast de verplichte theorievakken, veel aandacht te besteden aan o.a. loopbaanoriëntatie en projecten op gebieden als sport en bèta ontdekt de leerling drie dingen:

 • Wie ben ik?
 • Wat wil ik?
 • Wat kan ik?

Dit krijgt onder andere vorm door het aanbieden van praktijkvakken, zoals Technologie & Toepassing of Dienstverlening & Producten.

  3 O's: Ontdekken, Ontwerpen, Ondernemen

  Bij ons word je een ontdekker, ontwerper en ondernemer. Hierbij staan jouw unieke eigenschappen centraal.

  • Ontdekken
   Ontdekken komt in alle vakken aan bod. Bijvoorbeeld in de economieles waar je een vergelijkend warenonderzoek gaat doen, maar ook in de praktijkles Dienstverlening & Producten waar je kennis kunt maken met o.a. robotica, informatica en koken. Daarnaast kun je ook denken aan onze sciencelab waar bijvoorbeeld de consumentenbond wordt nagebootst: hoeveel suikers zitten er in de energie dranken en wat staat er op de verpakking?
    • Ontwerpen
     Ook ontwerpen komt in alle vakken aan bod. Onder andere bij het vak Technologie & Toepassing. In samenwerking met het mbo en bedrijven uit Enschede ontwerpen onze leerlingen een product. De beweeg-app voor Gezondheidscentrum Zuid is hier een goed voorbeeld van. Om ouderen beter te laten bewegen hebben onze leerlingen een beweeg-app bedacht. Deze app wordt ook daadwerkelijk door ouderen van Gezondheidscentrum Zuid gebruikt.
    • Ondernemen
     Tot slot komt ook ondernemen in alle vakken aan bod. Wij bieden leerlingen ook de kans om te ondernemen en zelf activiteiten te organiseren. Zo hebben de leerlingen van onze Leerlingenraad in overleg met de schoolleiding het aanbod van de kantine mede samengesteld, zijn zij actief betrokken bij het project afvalscheiding en denken zij mee in onze onderwijsontwikkelingen.

    Bèta Challenge Programma

    Ben je geïnteresseerd in techniek? Dan kun je meedoen aan ons Bèta Challenge Programma, het Technasium voor de mavo. De Geessinkweg is de enige middelbare school in Enschede die Bèta Challenge biedt.

    Sportstroom

    Op de Geessinkweg kun je meedoen aan onze Sportstroom. Je volgt dan 2 uur extra sport per lesweek. In de Sportstroom komen allerlei verschillende sporten aan bod en leer je ook lesgeven, organiseren en regelen.

    Gym als examenvak (LO2)

    In de bovenbouw kun je op de Geessinkweg gymnastiek als examenvak (LO2) kiezen. Dat kan in elk profiel in de vrije ruimte. Je volgt LO2 naast de reguliere LO-lessen en sluit het vak af met een schoolexamen. Tijdens de LO2-lessen ligt het accent niet alleen op het bewegen, maar ook op leidinggeven en organiseren.

    Vakhavo

    Vanaf schooljaar 2022-2023 gaan we op de locatie Geessinkweg van start met de Vakhavo. Dit is een volwaardige havo-opleiding waarbij je niet alleen leert uit boeken, maar ook veel leert vanuit de praktijk.

    Keuze-uren

    Op de Geessinkweg kun je zelf keuzes maken in het rooster. Je plant zelf per week zes lesuren in jouw rooster. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om naar een les te gaan waar je nog niet zo goed in bent.

    Cultuur

    Cultuur is een belangrijk onderdeel op de Geessinkweg. Wij organiseren veel activiteiten voor leerlingen op cultureel gebied. In de bovenbouw kunnen onze leerlingen kiezen om examen te doen in het vak tekenen of muziek.

    Toptraject

    Voor ambitieuze en praktisch ingestelde vmbo-ers bieden wij in de bovenbouw het Toptraject aan. In het Toptraject helpen wij je met het ontwikkelen van de juiste studievaardigheden zodat jij sterk kunt starten op het hbo.

    Onze begeleiding

    Wij willen jou de beste mogelijkheden bieden om je maximaal te ontwikkelen. Ons uitgebreide ondersteuningsaanbod geeft jou de kans om te groeien in dingen waar je nog moeite mee hebt. Zo werken we samen aan een sterke basis voor jouw toekomst!