Locatie Geessinkweg

Leermiddelen

Het Bonhoeffer College ontvangt van de overheid een vergoeding voor lesmateriaal. De schoolboeken hoef je dus niet te betalen. Je krijgt deze van ons te leen; de school verwacht dan ook dat je boeken gekaft zijn.

Ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders/verzorgers informatie over de ouderbijdrage.