Locatie Geessinkweg

Vakhavo: denken & doen beter in balans
Wat is de vakhavo?

De vakhavo op de Geessinkweg is een volledige havo-opleiding (leerjaar 1 t/m 5) waarbij leerlingen naast theorievakken ook praktijklessen op havoniveau volgen. Leerlingen verlaten de school met een volwaardig havo-diploma.

Op de vakhavo is het reguliere havo-programma verrijkt met praktijk: leerlingen leren samenwerken in projecten, krijgen gastlessen van bedrijven en instellingen en gaan op bedrijfsbezoek.

Ons onderwijs op de vakhavo is afwisselend, waardoor leerlingen op verschillende manieren kunnen leren en zo erachter komen wat het beste bij hen past. Door deze manier van werken worden leerlingen gemotiveerder voor hun werk én uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen. Ze oefenen met beroepsvaardigheden, zodat zij straks goed voorbereid zijn op het hbo.

  Waarom vakhavo?

  Op de havo zitten nogal wat leerlingen die veel in hun mars hebben, maar zich minder aangesproken voelen door alleen theoretisch onderwijs. Het zijn doeners, die opbloeien als ze ook kunnen leren in de praktijk en de relevantie te zien van wat ze leren. Door aan de havo een praktisch programma toe te voegen, willen we een goede basis leggen voor de toekomst, maar ook beter aansluiten bij het type leerling en motiveren voor de havo-opleiding.

  Op de Geessinkweg hebben we goede ervaringen met deze praktische vorm van onderwijs voor onze mavoleerlingen en daarom hebben we deze leerweg ook voor de havo ontwikkeld.

   Verschil met mavo (vmbo-t)

   In de vakhavo worden leerlingen aangesproken op havoniveau. Het praktijkprogramma bevat meer theoretische verdieping dan in mavo. We geven veel aandacht aan het waarom van handelingen en keuzes.

   Leerlingen die de vakhavo-route volgen zijn echte denkers én doeners
   Verschil met reguliere havo

   In de onderbouw volgen leerlingen geen 100% theoretisch onderwijs, maar krijgen 90% theorie + 10% praktijk. Deze 10% praktijk wordt gegeven in het vak Havo-P. Leerlingen volgen het vak Havo-P één dagdeel per week (3-4 uur). Havo-P zit in het rooster, dus geen extra uren. Leerlingen krijgen evenveel uren les als op de reguliere havo.

   In de bovenbouw krijgen leerlingen 1 theorievak minder dan op de reguliere havo. In plaats daarvan volgen zij 1 praktijkvak (inclusief stage).

   Leerlingen krijgen op de vakhavo een brede oriëntatie op de verschillende profielen (Cultuur en Maatschappij – Economie en Maatschappij – Natuur en Techniek – Natuur en Gezondheid).

   Verschil met mbo

   Leerlingen in de vakhavo oriënteren zich breed. In de bovenbouw doen ze praktijkopdrachten op mbo-niveau, maar het aantal beroepsvaardigheden blijft beperkt. Na de vakhavo zijn leerlingen nog niet geschikt voor de arbeidsmarkt. Het blijft de bedoeling dat ze verder leren op hbo-niveau.

   Planning

   De invoering van de vakhavo vraagt een aantal jaar. In schooljaar 2022-2023 gaan we starten en in juli 2027 zal de eerste vakhavoklas het havo-diploma in ontvangst mogen nemen.

   Meer weten?

   Wil je meer informatie, vraag er naar op de informatieavond/open dag, of neem contact op met Sjabbo Smedes, via [email protected]