Locatie Geessinkweg

Contact opnemen voor

Ziekmelden of te laat: (053) 751 27 01

Ben je ziek, dan moeten je ouders/verzorgers dat tussen 7.30 uur en 8.00 uur telefonisch melden. Ook als je laat komt, willen we graag dat je ouders/verzorgers ons hierover bellen.

Tijdens schooltijden zijn wij telefonisch bereikbaar via ons algemene telefoonnummer: (053) 751 27 01.

Voor dringende zaken buiten schooltijden kunnen ouders/verzorgers telefonisch contact opnemen met de mentor van hun kind. Contactgegevens worden aan het begin van het schooljaar per klas uitgereikt. Indien nodig zijn de directieleden bereikbaar op onderstaande 06-nummers:

Verlof

Zonder een bijzondere reden mag onze school volgens de wet geen vrij geven buiten de door de overheid vastgestelde vakanties en vrije dagen. Voor verlofaanvragen kun je elke ochtend tussen 8.00 en 8.30 uur bij de receptie terecht. Voor lang of bijzonder verlof is toestemming nodig van de afdelingsleider. Meer informatie over leerplicht en verzuim vind je in onze schoolgids.

Locatiedirectie

Portret Gerriska  Floor-Mulder
locatiedirecteur
Gerriska Floor-Mulder
[email protected]
06 395 707 21
Portret Sjabbo  Smedes
teamleider mavo, mavo gt en vakhavo
Sjabbo Smedes
[email protected]
06 303 592 87