Locatie Geessinkweg

Contact opnemen voor

Ziekmelden: digitaal via Somtoday

Ben je ziek, dan moeten je ouders/verzorgers dat ‘s ochtends tussen 7.30 uur en 8.00 uur doorgegeven via SOMtoday. Dit kan zowel op de laptop, computer of via de app van SOMtoday (iOS en Android).

Te laat: (053) 751 27 00

Ben je te laat, dan moeten je ouders/verzorgers ons hierover bellen.

Tijdens schooltijden zijn wij telefonisch bereikbaar via ons algemene telefoonnummer: (053) 751 27 00.

Voor dringende zaken buiten schooltijden kunnen ouders/verzorgers telefonisch contact opnemen met de mentor van hun kind. Contactgegevens worden aan het begin van het schooljaar per klas uitgereikt. Onze directie is via onderstaande gegevens bereikbaar.

Verlof

Zonder een bijzondere reden mag onze school volgens de wet geen vrij geven buiten de door de overheid vastgestelde vakanties en vrije dagen. Voor verlofaanvragen kun je elke ochtend tussen 8.00 en 8.30 uur bij de receptie terecht. Voor lang of bijzonder verlof is toestemming nodig van de afdelingsleider. Meer informatie over leerplicht en verzuim vind je in onze schoolgids.

Locatiedirectie

Portret Julie  Kuijpers
locatiedirecteur
Julie Kuijpers
[email protected]
06 518 565 66
Portret Sjabbo  Smedes
teamleider mavo, mavo gt en vakhavo
Sjabbo Smedes
[email protected]
06 303 592 87