Locatie Geessinkweg

Het onderwijsconcept leren door te doen richt zich op een betere aansluiting op het vervolgonderwijs in het mbo. Door, naast de verplichte theorievakken, veel aandacht te besteden aan o.a. loopbaanoriëntatie en projecten op gebieden als sport en bèta ontdekt de leerling drie dingen:

 • Wie ben ik?
 • Wat wil ik?
 • Wat kan ik?

Dit krijgt onder andere vorm door het aanbieden van praktijkvakken, zoals Technologie & Toepassing, Dienstverlening & Producten en Economie & Ondernemen.

3 O's: Ontdekken, Ontwerpen, Ondernemen

Bij ons word je een ontdekker, ontwerper en ondernemer. Hierbij staan jouw unieke eigenschappen centraal.

 • Ontdekken
  Ontdekken komt in alle vakken aan bod. Bijvoorbeeld in de economieles waar je een vergelijkend warenonderzoek gaat doen, maar ook in de praktijkles Dienstverlening & Producten waar je kennis kunt maken met o.a. robotica, informatica en koken. Daarnaast kun je ook denken aan onze sciencelab waar bijvoorbeeld de consumentenbond wordt nagebootst: hoeveel suikers zitten er in de energie dranken en wat staat er op de verpakking?
 • Ontwerpen
  Ook ontwerpen komt in alle vakken aan bod. Onder andere bij het vak Technologie & Toepassing. In samenwerking met het mbo en bedrijven uit Enschede ontwerpen onze leerlingen een product. De beweeg-app voor Gezondheidscentrum Zuid is hier een goed voorbeeld van. Om ouderen beter te laten bewegen hebben onze leerlingen een beweeg-app bedacht. Deze app wordt ook daadwerkelijk door ouderen van Gezondheidscentrum Zuid gebruikt.
 • Ondernemen
  Tot slot komt ook ondernemen in alle vakken aan bod. Wij bieden leerlingen ook de kans om te ondernemen en zelf activiteiten te organiseren. Zo hebben de leerlingen van onze Leerlingenraad in overleg met de schoolleiding het aanbod van de kantine mede samengesteld, zijn zij actief betrokken bij het project afvalscheiding en denken zij mee in onze onderwijsontwikkelingen.