Locatie Geessinkweg

  • Ook in de bovenbouw heb je veel contact met je mentor. Je mentor begeleidt jou individueel, maar ook jouw klas als groep. Voor jou en jouw ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt in school. Je ziet jouw mentor tijdens vaklessen, maar ook tijdens de mentorles.
  • Onze docenten helpen je zo goed mogelijk bij de voorbereiding op het eindexamen. Toch kan het zijn dat je behoefte hebt aan extra ondersteuning. Je staat er bijvoorbeeld niet zo goed voor vanwege matige cijfers. Je hebt last van examenvrees of je wilt een zo hoog mogelijk eindexamencijfer omdat je dan niet hoeft te loten voor je vervolgstudie. In deze gevallen bieden wij je extra examentraining aan in de meivakantie.
  • Ook kun je examentraining op aanvraag krijgen (o.a. vakspecifiek, examentaaltraining, planning etc.). Deze training wordt verzorgd door onze eigen docenten en afgesloten met een “generale repetitie” in de gymzaal.
  • Loopbaan Oriëntatie (LOB)gesprekken met jouw decaan/coach.
  • Faalangst-reductietraining voor leerlingen die de stof wel beheersen, maar door faalangst onder hun niveau presteren.
  • Weerbaarheidstraining voor leerlingen die moeite hebben om eigen grenzen aan te geven en op te komen voor zichzelf.
  • Sociale vaardigheidstraining om makkelijker contact te maken en meer zelfvertrouwen te krijgen.
  • Emotieregulatietraining voor leerlingen die bijvoorbeeld moeite hebben om met hun boosheid om te gaan.
  • Begeleiding voor leerlingen die onzeker zijn, moeite hebben met hun emoties of met conflicten.
  • Remedial Teaching waarbij leerlingen met leermoeilijkheden of andere problemen (zoals dyslexie) extra uitleg en hulp krijgen.
  • Spreekuur Schoolwijkcoach voor ouders en leerlingen met vragen over bijvoorbeeld echtscheidingssituaties, omgaan met armoede en schulden, effecten van sociale media.
  • Adolescenten spreekuur van de GGD waar je jouw vragen kunt stellen. Jij krijgt hier antwoorden over onderwerpen die jou bezighouden. Over gezondheid, relaties, pesten, gevoel, lichaam, seks, roken, alcohol en drugs.
  • Heb je dyslexie? Dan mag je jouw Cito toetsen in een apart lokaal maken met gebruik van computer- en luisterbestanden. Ook de kijk- en luistertoets voor Nederlands voor leerlingen met dyslexie nemen wij af in een apart lokaal.
  • Weet je al welke vervolgopleiding je straks wilt gaan volgen, maar wil je het écht zeker weten? Heb je juist nog geen idee wat je wilt gaan doen? Dan kun je meedoen aan de meeloopdagen MBO. Tijdens een meeloopdag volg je een theorie- of praktijkles, samen met MBO studenten. Zo kom je meer te weten over de lessen, de docenten en ervaar je hoe het is om student te zijn.

Extra ondersteuning

Soms hebben leerlingen niet genoeg aan bovenstaande begeleiding. Er is dan tijdelijk wat extra ondersteuning nodig die de mentor of leerlingcoördinator niet kan bieden. Dan schakelen we de experts in van het Bonhoeffer Expertisecentrum. Hoe gaat dat nu precies in z’n werk?