Locatie Geessinkweg

 • Mentorlessen waarin je leert hoe je met je agenda moet omgaan, hoe je moet plannen, hoe je het beste huiswerk kunt maken én leren.
 • Af en toe heb je een mentorgesprek, een apart gesprekje met je mentor hoe het gaat en waar je hulp bij nodig hebt.
 • Huiswerkbegeleiding voor als je extra hulp nodig hebt bij het 'leren-leren', plannen en structureren van jouw school- en huiswerk.
 • Rekenles in niveaugroepen voor leerlingen die moeite hebben met rekenen.
 • Loopbaan Oriëntatie (LOB) gesprekken
 • Faalangst-reductietraining voor leerlingen die de stof wel beheersen, maar door faalangst onder hun niveau presteren.
 • Weerbaarheidstraining voor leerlingen die moeite hebben om eigen grenzen aan te geven en op te komen voor zichzelf.
 • Sociale vaardigheidstraining om makkelijker contact te maken en meer zelfvertrouwen te krijgen.
 • Emotieregulatietraining voor leerlingen die bijvoorbeeld moeite hebben om met hun boosheid om te gaan.
 • Begeleiding voor leerlingen die onzeker zijn, moeite hebben met hun emoties of met conflicten.
 • Remedial Teaching waarbij leerlingen met leermoeilijkheden of andere problemen (zoals dyslexie) extra uitleg en hulp krijgen.
 • Dyslexietraining waarbij je o.a. leert omgaan met huiswerk en hulpmiddelen en leerstrategieën bespreekt. De eerste en laatste bijeenkomst is altijd samen met jouw ouders.
 • Spreekuur Schoolwijkcoach voor ouders en leerlingen met vragen over bijvoorbeeld echtscheidingssituaties, omgaan met armoede en schulden, effecten van sociale media.
 • Themaworkshops in samenwerking met externe instanties over o.a. pesten, verkeersveiligheid, sociale media.

Extra ondersteuning

Soms hebben leerlingen niet genoeg aan bovenstaande begeleiding. Er is dan tijdelijk wat extra ondersteuning nodig die de mentor of leerlingcoördinator niet kan bieden. Dan schakelen we de experts in van het Bonhoeffer Expertisecentrum. Hoe gaat dat nu precies in z’n werk?