Locatie Geessinkweg

“We zien dat veel leerlingen langer op het schoolplein blijven ‘hangen’ dan noodzakelijk is”, vertelt Gerriska Floor-Mulder, locatiedirecteur Geessinkweg. “We merken dat deze groep leerlingen na schooltijd een plek nodig heeft voor een gesprek of extra ondersteuning bij schoolwerk. Of gewoon behoefte heeft aan een kop thee en wat aandacht. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die door omstandigheden thuis moeilijk huiswerk kunnen maken, die mantelzorger zijn en daar even uit willen of om jongeren die op zichzelf zijn aangewezen door scheiding van ouders.”

Extra investeren in welbevinden

De coronacrisis is ook een belangrijke factor. Uit onderzoek naar de effecten van de coronacrisis blijkt dat vooral jongeren gevoelens ervaren van stress, eenzaamheid en somberheid. Gerriska Floor-Mulder: “In deze tijd van corona vinden wij het extra belangrijk om te investeren in het welbevinden van onze leerlingen. Om op te starten heeft Bonhoeffer College financiële middelen gekregen van de gemeente Enschede. Daarnaast gebruiken wij ook het extra geld van het Nationaal Programma Onderwijs. Leerlingen komen beter tot leren als ze een bepaalde mate van welbevinden ervaren. Aandacht voor welbevinden van leerlingen op school en thuis draagt ertoe bij dat leerlingen zich sociaal-emotioneel beter kunnen ontwikkelen. En dat komt ook hun leerresultaten ten goede.”

De mavo-locatie Geessinkweg is de eerste Bonhoeffer locatie met een Huiskamer. Het is de bedoeling dat straks ook Huiskamers ingericht worden op de locaties Wethouder Beversstraat en Vlierstraat PrO. ‘De Huiskamer’ is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Enschede, Alifa en Bonhoeffer College.

Met de komst van De Huiskamer op de locatie Geessinkweg hebben leerlingen een gezellige plek om huiswerk te maken, te ‘chillen’ en een veilige omgeving waar zij hun verhaal kwijt kunnen en even op adem kunnen komen. De Huiskamer op de Geessinkweg is iedere schoolweek open op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 – 17.00 uur.