Locatie Geessinkweg

Ziekmelding en te laat komen: (053) 751 27 01

Ben je ziek, dan moeten je ouders/verzorgers dat tussen 7.30 uur en 8.00 uur telefonisch melden. Ook als je laat komt, willen we graag dat je ouders/verzorgers ons hierover bellen.

Verlof

Zonder een bijzondere reden mag onze school volgens de wet geen vrij geven buiten de door de overheid vastgestelde vakanties en vrije dagen. Voor verlofaanvragen kun je elke ochtend tussen 8.00 en 8.30 uur bij de receptie terecht. Voor lang of bijzonder verlof is toestemming nodig van de afdelingsleider. Meer informatie over leerplicht en verzuim vind je in de onze schoolgids.

Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen kun je vinden op het bord in de hal, op het Roosterportal (Zermelo) en op SomToday.