Locatie Geessinkweg

Lestijden

1e lesuur 08:20 - 09:10 uur
2e lesuur 09:10 - 10:00 uur
3e lesuur 10:00 - 10:50 uur
Pauze 10:50 - 11.10 uur
4e lesuur 11:10 - 12:00 uur
5e lesuur 12:00 - 12:50 uur
Pauze 12:50 - 13:10 uur
6e lesuur 13.10 - 14:00 uur
7e lesuur 14:00 - 14:50 uur
8e lesuur 14:50 - 15:40 uur

Keuze-uren

Op de Geessinkweg heb je een lesrooster. In dit lesrooster staan vaste uren met vakken, zoals Nederlands, Engels, geschiedenis en wiskunde. Je kunt echter zelf ook keuzes maken in het rooster. Je plant zelf per week een aantal lesuren in jouw rooster. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om naar een les te gaan waar je nog niet zo goed in bent. Je kunt ook kiezen voor een interesseles, waarbij je juist verdiept in een bepaald vak. Natuurlijk hoef je dit niet allemaal alleen te doen. Jouw mentor kan je helpen, maar dit kun je natuurlijk ook met je ouder(s)/verzorger(s) bespreken.


Schoolvakanties & lesvrije dagen